english

kolekcija
savremene srpske umetnosti


Mike Michel - CEO Telenor d.o.o.
Telenor kolekcija


Umetnost, dizajn i tehnologija osnove su kreativnosti - sile koja pokreće evoluciju savremenog društva. Telenorova ulaganja u savremenu umetnost tokom prethodne decenije imaju za cilj da podstaknu umetnike, naročito mlade, da razvijaju svoj potencijal i nastave da rade u Srbiji. Ohrabriti ljude da šire svoju energiju i otkriju snagu svoje inventivnosti naša je osnovna motivacija.
Za Telenor, umetnost predstavlja opipljivo i vidljivo tumačenje naših vrednosti, kroz promovisanje naših ambicija i duha inovativnosti.
Telenorovu kolekciju savremene umetnosti, koja je stalno izložena u našim poslovnim prostorijama u Beogradu, čini više od dvesta umetničkih dela skoro stotinu savremenih srpskih umetnika. Zahvaljujući njima, naš radni prostor je topliji, inspirativan i jedinstven.
Velika nam je želja da nastavimo da podstičemo ovdašnju kulturnu produkciju i tržište umetnosti i podržimo umetnike iz Srbije, što je jedan od naših doprinosa razvoju kulturnog života u Srbiji.

Marija Vujanić - Direktorka korporativnih komunikacija i održivog razvoja
Umetnost i komunikacija


U skladu sa svojim poslovnim opredeljenjem, Telenor uvek gleda dalje i trudi se da ide korak ispred vremena. Srpska savremena umetnost, takođe, gleda u budućnost s nadom da su ravnopravan dijalog i partnerski odnos sa svetom mogući. Naši stavovi i razmišljanja spojili su se u jednoj sentenci koja glasi Vidi dalje – umetnost i komunikacija, koja predstavlja osnovu naše odluke da ulažemo u umetnost i zajednicu u kojoj poslujemo.
Pre više od dvanaest godina, Telenor Kolekcija prevashodno je smišljena da bude korporativna umetnička zbirka koja živi u našim poslovnim prostorijama. U već moderne poslovne enterijere uvedeni su umetnički radovi i na taj način oni su transformisani u svojevrstan izložbeni prostor. Kolekcija je, tako, postala specifičan organizam koji živi sa zaposlenima i u svakodnevnoj je komunikaciji sa njima, sa enterijerom, sa arhitekturom zgrada, ali i sa gostima i posetiocima naše kompanije.

Ona je spoj proverenih vrednosti, oličenih u već dobro poznatim umetnicima srednje generacije kao što su Mrđan Bajić, Gabrijel Glid, Aleksandar Rafajlović, Zdravko Joksimović, Vladimir Perić Talent, ali i radovima mlađih umetnika predvođenih Biljanom Đurđević, Aleksandrom Mašaševim, Petrom Mirkovićem, Hanom Rajković i drugima.
U jednom trenutku, kolekcija je zainteresovala širu javnost i došli smo na ideju da je javno izložimo. Za razliku od klasičnih muzejskih zbirki, ovi radovi koji svakodnevno komuniciraju sa ljudima, doživeli su svojevrsnu turu po gradovima širom Srbije, uz posebno naglašavanje njihovih lokalnih karaktera.
Kolekcija broji više od 200 radova 93 stvaraoca i kao takva predstavlja referentan pregled novije srpske umetnosti. Tokom godina, kolekcija je obogaćena novim delima koja pružaju uvid u aktuelna kretanja na domaćoj likovnoj sceni. Poseban akcenat je stavljen na ostvarenja mladih dizajnera koji pod uticajem novih tehnologija transformišu klasične medije i daju originalan pogled na savremni svet.
Ovo je samo jedan od načina na koji Telenor ulaže u savremenu srpsku umetnost u Srbiji i planiramo da nastavimo sa jednakom posvećenošću.
Dobro došli na stranice Telenor Kolekcije!

Saša Janjić - kustos Telenor Kolekcije
Stvaranje Kolekcije


Telenor kolekcija je među najmlađim i najreprezentativnijim kolekcijama savremene srpske umetnosti. Počela je da se formira 2007. godine, kada je i započela saradnja Remonta - nezavisne umetničke asocijacije i Telenora. Stvaranje inovativnog radnog prostora preraslo je u kreiranje jedne moderne korporativne umetničke kolekcije, koja je okupila najznačajnije aktere sa naše umetničke scene.
Kolekcija je formirana u saradnji sa profesionalnim kustosima iz Remonta, po standardima koji prate savremene trendove u načinu selekcije i prezentacije umetničkih radova u jednom širem kontekstu. Taj kontekst uključuje daleko veći broj subjetaka i situacija od onog koji podrazumeva klasičan muzejski ili galerijski prostor. Od prvih akvizicija i promišljanja o tome u kom pravcu bi Kolekcija trebalo da se razvija, konstantno se razmišlja o strukturi, njenom značaju, obogaćivanju i unapređivanju. U Kolekciji se trenutno nalaze dela devedesetroje umetnika koji deluju u različitim oblastima i medijima, od klasičnog slikarstva, preko digitalnih radova, pa sve do instalacija i savremenog dizajna sa preko 200 radova koji su raspoređeni u poslovnim prostorijama kompanije u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Subotici. Tokom proteklih šest godina Kolekcija je izrasla u relevantnu zbirku radova kako već afirmisanih i priznatih, tako i mladih umetnika, koji tek stupaju na umetničku scenu. Starijim umetnicima ona je pružila satisfakciju i priznanja koja nažalost u našoj sredini retko dobijaju, a mladim umetnicima ohrabrenje i šansu da se dokažu i pokažu. U situaciji kada tržište savremenih dela faktički ne postoji, svi poslovi vezani za formiranje Kolekcije poslužili su i kao ozbiljan reper i pokazatelj vrednosnih kriterijuma i komercijalne vrednosti autora, čija su dela otkupljena.
S obzirom na to da se Srbija već dugi niz godina nalazi u ekonomski nezavidnoj poziciji i da umetnici retko imaju mogućnost da od svog rada i žive, inicijativa koju je Telenor pokrenuo ohrabrila je mnoge umetnike i prižila im šansu da se njihovi radovi nađu u jednoj savremenoj umetničkoj kolekciji. Specifičnost ove kolekcije nije samo u broju zastupljenih umetnika i radova već i u činjenici da je ona u potpunosti obrađena, digitalizovana i putem internet prezentacije dostupna svim zainteresovanima. Osim putem interneta, građani su bili u prilici da najznačajnija dela iz kolekcije vide i na mnogobrojnim izložbama koje su u proteklom periodu organizovane širom Srbije. Tokom šest godina organizovano je sedam izložbi u Beogradu, Novom Sadu, Vršcu, Čačku, Kraljevu i Nišu. Izložbe je posetio veliki broj ljudi koji je imao jedinstvenu priliku da se na jednom mestu u značajnijem obimu upozna sa aktuelnom produkcijom domaćih autora. Radovi su takođe pozajmljivani i za značajne izložbe, na kojima su predstavljani radovi naših umetnika kako kod nas, tako i širom Evrope.
Telenor kolekcija je dobar primer za to kako korporativne kolekcije, ako su dobro osmišljene i vođene, veoma lako mogu da prevaziđu svoju osnovnu funkciju i namenu, i postanu značajan kohezioni faktor u samom društvu. Telenor je dobio savremeno uređen poslovni prostor, postao važan partner kako umetnicima tako i kulturnim institucijama, a umetnost je na taj način i u realnosti postala deo života jednog većeg broja ljudi.
Možda je najvažnija činjenica u vezi sa Kolekcijom to što su zaposleni u Telenoru prepoznali značaj i potencijal savremenog stvaralaštva i uticaj koje ono ima na formiranje savremenog društva. Umetnost kao simbolična i neverbalna komunikacija sa saznajnim i kritičkim potencijalom koji poseduje, značajno utiče na razvoj i percepciju kako pojedinca, tako i čitavog društva. Ono što radimo i ono što kreiramo nisu samo dokumenta o vremenu već i slika nas samih koju svakim svojim postupkom stvaramo i prezentujemo drugima. Kako nas drugi vide prvenstveno zavisi od nas, a umetnost i kolekcije poput ove drastično menjaju negativnu sliku i stereotipe koji nesumnjivo postoje.